? ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - PETROLMAN

PETROLMAN

ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی شیمیظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

ظرفیت پذیرش دانشگاه های روزانه و شبانه کل کشور = 1084 نفر

ظرفیت پذیرش دانشگاه های غیر انتفاعی ، مجازی ، پیام نور و بین الملل = 419 نفر

 کل ظرفیت پذیرش تمام دانشگاه های کشور= 1503 نفر

center">

اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها