? حل تمرین های تحویلی - PETROLMAN
X
تبلیغات
رایتل

PETROLMAN

حل تمرین های تحویلی

حل تمرین های تحویلی 

حل تمرین های تحویلی مربوط به عملیات واحد 1و2 

حل تمرین های تحویلی مربوط به کنترل فرآیند 

حل تمرین های تحویلی مربوط به اقتصاد 

و حل سایر تمرین ها 

 

اسماعیل اسماعیل زاده

۰۹۱۵۱۸۸۷۸۷۴