+ دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه انتقال حرارت
گزارش کار های آزمایشگاه انتقال حرارت عنوان گزارش کار حجم فایل ( MB ) دریافت فایل هدایت حرارتی 1.24 دانلود انتقال حرارت جابجایی 1.22 دانلود انتقال حرارت تششعی 0.558 دانلود مبدل حرارتی 1.34 دانلود بستر روان 0.89 دانلود ****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***


یکشنبه 26 تیر 1390

عنوان آخرین یادداشتها