? **لغات تخصصی پدافند غیر عامل در صنعت نفت** - PETROLMAN
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

PETROLMAN

**لغات تخصصی پدافند غیر عامل در صنعت نفت**

این مجموعه توسط  جناب آقای مهندس مسعود اسفندیاری از شرکت پتروشیمی بندر امام برای وبلاگ مهندسان شیمی قوچان ارسال شده است .

در صورتی که شما هم تحقیق و یا مقاله ای در ارتباط با مهندسی شیمی دارید می توانید همراه با مشخصات کامل خود به آدرس ایمیل مدیر وبلاگ ارسال نمایید تا با نام شما به صورت رایگان در معرض دید عموم قرار گیرد.

با تشکر مدیر وبلاگ مهندسان شیمی قوچان اسماعیل اسماعیل زاده. 

 

 
 

 

 

1- پدافند غیرعامل Passive Defense

عبارتست از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افرایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران درمقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.

2- آسیب پذیری Vulnerability

میزان خسارت و صدمات ناشی از عوامل و پدیده های بالقوه و یا بالفعل خسارت زا نسبت به نیروی انسانی ، تجهیزات و تاسیسات با شدت صفرتا صددرصد را آسیب پذیری می گویند.

3- آسیب شناسی  Pathology

آسیب شناسی عبارتست از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی ها در ارگانیسم انسانی 

4-     آمادگی قبل از بحران Pre-crisis,preparedness

شامل کلیه عملیات و اقداماتی است که دولت ها، جوامع و همچنین افراد را قادر به انجام عکس العمل سریع و کارها درمواقع بروز بحران می نمابد.

5- استتار  Camouflage

مفهوم کلی استتار هم رنگ و هم شکل کردن نیروی انسانی، تاسیسات وتجهیزات با محیط اطراف است.

6- اطلاعات عمومی و شرایط اضطراری Emergency public information

اطلاعاتی که بطور ابتدایی در پیش بینی یک حادثه یا در طول یک حادثه منتشرمی شود.

7- بازدارندگی Deterrence

یک استراتژی از اقدامات متقابل که منظور از آن جلوگیری از وقوع تهاجم دشمن است .

8-     بحران Crisis

بحران رویدادی است که بطور طبیعی یا بوسیله بشر، به طور ناگهانی یا بصوت فزاینده بوجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل کند که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری ، اساسی و فوق العاده باشد.

9-  برنامه ریزی Planning

برنامه ریزی فرآیندی است که می کوشد داشتن علمی و تکنیکی را  به  عمل درحوزه عمومی تسری دهد.

10-  پناهگاه  shelter

حفاظ و پوششی است جهت مخفی شدن از دید و مصون ماندن از آتش دشمن با استفاده ازمواد طبیعی یا مصنوعی

11-  پوشش Cover

پوشش ، پنهان سازی و حفاظت تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی در برابر دید و تیر دشمن می باشد.

12-  پیشگیری Mitigation

کلیه اقداماتی که موجب پیشگیری از وقوع بحران ها و همچنین سبب جلوگیری از اثرات مخرب آن برجامعه شود.

13-  تهدید Threat

تهدید یک خطربالقوه است که هنوز محقق نشده و صرفاً درحد یک ایده می باشد.

14-  جرم سایبری  Cyber  crime

تخلف و تجاوز به حقوق دیگران که درفضای سایبری رایج است .

15-  رزمایش Drill

مانوریک روش متداول برای پایش و ارزشیابی بخش های مختلف یک برنامه آماده سازی ، انجام تمرین و مانوراست .

16-  سناریو Scenario

یک سناریو تنها پیش بینی آینده خاص نیست ، بلکه توصیف همه احتمالات است درواقع سناریو است درواقع سناریو تصویری از آینده ممکن و محتمل است .

17-  سیستم فرماندهی حادثه Incident  command system

ترکیبی از تسهیلات ، تجهیزات، پرسنل،روندها و ارتباطات می باشد که تحت یک ساختار سازمانی معمول عمل می کند و برای کمک به مدیریت منابع درطول حوادث تعیین می شوند.

18- شرایط اضطراری  Emergency

شرایط اضطراری عبارتست از هرگونه حادثه اتفاقی یا لحظه ای که کمک های ملی برای تکمیل فعالیت ها و توانایی های محلی یا استانی نیاز می شود تا به کمک آنها از جان و اموال انسانها و سلامت و امنیت عمومی حفاظت شود.

19- کاهش اثرات سانحه Incident effects  mitigation

فعالیت هایی که درحین وقوع یک حادثه اجرا می شوند تا اثرات و خسرات به اموال یا محیط زیست را به حداقل برساند.

20-  مکان یابی  Site  selection

فرآیندی است که از طریق آن می توان براساس شرایط تعیین شده و با توجه به منابع و امکانات موجود، بهترین محل مورد نظر برای یک فعالیت را تعیین کرد.