? تدریس خصوصی دروس تخصصی مهندسی شیمی - PETROLMAN
X
تبلیغات
رایتل

PETROLMAN

تدریس خصوصی دروس تخصصی مهندسی شیمی

تدریس خصوصی دروس تخصصی مهندسی شیمی

جرم

عملیات واحد ۱و۲

سینتیک

کنترل ۱و۲

اقتصاد و طراحی کارخانه

و سایر دروس

 

اسماعیل اسماعیل زاده 

 

۰۹۱۵۱۸۸۷۸۷۴